För vem

I många sporter  rekommenderar man att utövarna använder tandskydd. Här är en lista på några av dem – och fler kommer snart att följa dessa rekommendationer:

  • Kampsport
  • Ishockey
  • Basket
  • Innebandy
  • Handboll
  • Hästsporter
  • Skidåkning
  • Rugby
  • Roller Derby
  • M fl

Men inget tandskydd gör nytta om man inte använder det på rätt sätt – eller använder fel slags tandskydd. Många och svåra skador på tänderna inträffar varje år, till en oerhört hög kostnad för både den enskilde och för samhället.

Nya smidiga SISU™ med sina många positiva egenskaper har tagits fram för att minska såväl skador som kostnader. Vi är alla rädda om våra tänder oavsett vilken idrott vi utövar. Därför tror vi att vårt nya användarvänliga tandskydd kommer innebära att allt fler idrotter och utövare kommer att upptäcka och  utnyttja nya protech Dent, för det unika och superba skydd som detta innebär.