Shop

Showing all 20 products

Storleken junior rekommenderas från 12 år och neråt, med reservation för hur olika barn växer/utvecklas.

Storleken junior finns endast för 1,6mm tjocka tandskydd, de tandskydd som är 2,4mm tjocka är anpassade för vuxna.